نام گذاری کسب و کارتان

نام مناسب می تواند یک وسیله موثر تبلیغاتی باشد. نام می تواند به مشتریان شما کمک کند تا بفهمند کسب و کار شما چه می کند و کدام بازار هدف تان می با شد. نام غلط می تواند مشتری ها را گیج کند یا براند.

مواردی که باید در موردشان فکر کرد:

  • نوع ساختاری که شما برای کسب و کار تا ن انتخاب می کنید بر روی نام کسب و کار شما تاثیر می گذارد.
  • با ثبت یک نام برای کسب و کارتان در انتاریو برای یکمالکیت انحصاری، مشارکت ،" نام تجار ی" یا " نام عملیاتی" ان نام محفوظبه شمار نمیاید.
  • یک نام شرکت سهامی یا علامت تجاری محفوظ است.
  • یک نام کوتاه به راحتی به خاطر می ماند.
  • استفاده ازنام شخصی تان برای کسب و کار چیزی راجع به کارتان به مشتریان آینده نمی گوید. شاید بخواهید نامی را انتخاب کنید که به مردم کمک کند تا بدانند شرکت شما چه میکند.

شما ممکن است بخواهید:

  • نامی را انتخاب کنید که با تصویرکسب و کاری که مایل به ارائه ی آن هستید و برای مشتریانی که به آنها خواهید فروخت مناسب باشد.
  • ازنام مخخف (مثلا، شرکت ABC) اجتناب کنید مگر اینکه بودجه ی بازاریابی شما به قدری باشد که آن نام را به یاد ماندنی کند.
  • نام تان را به اندازه کافی مشخص سازید تا به وسیله آن شما از رقبا ی تان مجزا شوید.
  • نامی را انتخاب کنید که هنوز وجود نداشته باشد. بسیاری از نام های تجاری موجود به عنوان نام علامت تجاری یا شرکت ثبت شده محفوظ هستند.

نام کسب و کارتان را با دقت انتخاب کنید . هر کجا که بروید این نام مقدم تراز شما خواهد بود!

برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه انتخاب نام برای کسب و کارتان و دیگر مسائل تجاری هم اکنون می توانید با Small Business Services / Services aux petites entreprises تماس بگیرید. این مرکز به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه به شما خدمات تلفنی ارائه می دهد.