کسب و کار از طریق منزل

داشتن قابلیت انجام کار در خانه جاذبه زیادی برای بسیاری از مردم دارد، ولی قبل از تصمیم گیری برای شروع کار از طریق منزل باید نکاتی را در نظر بگیرید. با در نظر گرفتن فضای مورد نیاز برای نوع کسب و کار مورد نظر، اسقرار یک کسب در خانه خودتان ممکن است انتخاب بجایی باشد. کلیه عوامل مورد نیاز برای شروع کسب در خانه را در نظر بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که این بهترین انتخاب است.

کسب و کار از طریق منزل چه مزایایی دارد؟

 • ارزان تر از کرایه کردن است و می توانید بخاطر استفاده از خانه خود برای کسب و کاراز تخفیف مالیاتی استفاده کنید (بعنوان مثال، مالیات مسکن، مخارج آب و برق، تعمیرات و مخارج نگهداری، بیمه خانه و بخشی از بهره وام مسکن یا اجاره)
 • رفت و آمد ندارد
 • ساعات کار را خودتان تعیین می کنید
 • فضای کار راحت تر
 • می توانید هر مقدار وقت که بخواهید صرف کسب و کار کنید

مضار داشتن کسب و کار از طریق منزل چیست؟

 • نبودن فضا برای توسعه کسب و کار
 • انزوا و دوری از همکاران کسبی
 • ممکن است نتوانید وسائل مخصوص یا کارکنان اضافی را جا بدهید
 • محدودیت های قانونی و بهداشتی، در صورتی که کسب و کار شما در یک آپارتمان یا خانه باشد
 • مزاحمت از طرف فامیل و دوستان، و مشکل ایجاد مرز با آنها
 • شما باید برای خود انگیزه ایجاد کنید، حتی زمانی که کسب و کار خوب پیش نمی رود

برای تصمیم گیری در مورد اینکه چه کاری برای شما صحیح است تحقیق کنید

قبل از شروع کسب و کاراز طریق منزل، این نکات مهم را در نظر بگیرید:

 • کسب خانگی را انتخاب کنید که بتوانید برایش وام بگیرید، به آن علاقه مند باشید، و در محله شما مورد نیاز باشد.
 • مطمئن شوید که محلی را در منزل یا آپارتمان برای کسب و کار خود انتخاب کنید که دور از محل فعالیت های اصلی خانه باشد.
 • سعی کنید از چیزهایی که باعث عدم تمرکز شما می شود و شما را از کارتان منفک می سازد و باعث کم شدن کارآئی و محصول کارتان می شود اجتناب کنید.
 • قبل از شروع کار، قوانین دولتی و استانی را در مورد بهداشت، ایمنی و مالیات بررسی کنید.
 • نقش حرفه ای خود را بخاطر اینکه در فضای نسبتاً غیر رسمی کار می کنید از دست ندهید.
 • با حفظ یک یرنامه منظم یا روش هایی دیگر سعی کنید که همیشه برای مشتریان خود در دسترس باشید و سریعاً با آنها تماس بگیرید.
 • مراقب کسب های خانگی باشید زیرا ممکن است تقلبی باشند.

برای برای دریافت اطلاعات بیشتردر مورد کسب های خانگی و سایر موضوعات تجاری،امروز با Small Business Services / Services aux petites entreprises تماس بگیرید. خدمات تلفنی به انگلیسی یا فرانسه موجود است.