ساختار کسب و کار: کدام یک برای شما مناسب است؟

شروع یک کسب و کار برای کارآفرینان اولین بار می تواند نفس گیر و طاقت فرسا باشد Canada Business Ontario / Entreprises Canada Ontario مرجع اطلاعاتی شماست و از شروع تا پایان به شما کمک خواهد کرد.

هنگامی که کسب و کار خود را شروع می کنید، ساختاری را انتخاب کنید که بهترین پاسخ گوی احتياجات شما باشد. چهار نوع ساختار کسب و کار در انتاریو موجود است: مالکیت انحصاری، شراکت، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی.

مالکیت انحصاری و شراكت

مالکیت انحصاری یا شراکت ساده ترین و رایج ترین راه شروع یک کسب و کار است، ولی کلیه ی مسئولیت ی کسب و کار به عهده ی شما یه عنوان صاحب کار است.

جوانب مثبت جوانب منفی
می توانید به آسانی و به سرعت آن را به ثبت برسانید. شما باید ثبت شرکت راهر پنج سال یکبار تمدید کنید.
می توانید مخارج به ثبت رساندن کسب و کار خود را کاهش دهید. شما و شرکایتان شخصاً مسئول کسب و کار هستید.
کلیه ی منافع کسب و کار را مستقیماً دریافت میکنید. نام کسب و کار شما محفوظ نیست.
کلیه ی تصمیمات مربوط به کسب و کار را شخصاً میگیرید. درآمد شما با توجه به نرخ شخصی مشمول مالیات است.

شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود نهادی قانونی است که کسب و کار را از صاحبان/ گردانندگان آن جدا می سازد. شما می توانید انتخاب کنید که در سطح فدرال یا در سطح استانی آن را به ثبت برسانید و هر کدام مزایا و مضرات خود را دارد.

جوانب مثبت جوانب منفی
مسئولیت شخصی شما محدود است. شما ملزم به ارائه ی بایگانی سالانه و سوابق شرکت هستید.
نام کسب و کار شما محفوظ است. برای تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود شما مبلغ بیشتری می پردازید تا انواع دیگر کسب و کارها.
شما می توانید مالکیت را انتقال دهید. شما ممکن است ملزم به اثبات اقامت یا تابعیت خود بشوید.
بعنوان شرکت با مسئولیت محدود ممکن است واجد شرایط کاهش نرخ مالیات باشید.  

شرکت های تعاونی (انتفاعی و غیر انتفاعی)

یک شرکت تعاونی شرکتی است که اعضا آن را اداره و بر آن نظارت میکنند. شرکت می تواند به صورت انتفاعی یا غیر انتفاعی تشکیل شود و عمل کند. درست مثل شرکت با مسئولیت محدود، می تواند در سطح فدرال یا استانی به ثبت برسد و هر مورد مزایا و مضرات خود را به همراه دارد.

جوانب مثبت جوانب منفی
مسئولیت شما محدود خواهد بود. شما باید مناقشات بین اعضاء را حل کنید.
منافع شما بین اعضاء تقسیم خواهد شد. مراحل تصمیم گیری شما ممکن است طولانی تر شود.
تعاونی شما بطور دموکراتیک کنترل می شود (یک عضو، یک رأی). برای موفقیت، شما نیاز به مشارکت کلیه ی اعضاء خواهید داشت.

برای دریافت اطلاعات بیشتردر مورد انواع مختلف ساختارهای کسب و کار و سایر مطالب مربوط به کسب و کار، امروز با Small Business Services / Services aux petites entreprises تماس بگیرید. خدمات تلفنی به انگلیسی یا فرانسه موجود است.