Forma działalności gospodarczej: która jest najkorzystniejsza?

Dla osób, rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy, może to być trudne i frustrujące doświadczenie. Small Business Services / Services aux petites entreprises jest źródłem informacji, które pomogą Ci w tym procesie, od początku do końca.

Zakładając firmę, należy wybrać strukturę najbardziej odpowiadającą naszym potrzebom. Istnieją cztery rodzaje struktur działalności gospodarczej w Ontario: własność indywidualna, spółka, korporacja lub spółdzielnia.

Własności indywidualne i spółki

Własność indywidualna i spółka są najłatwiejszymi i najczęściej spotykanymi sposobami rozpoczęcia działalności gospodarczej. Odpowiedzialność za firmę spoczywa całkowicie na właścicielu.

Zalety Wady
Rejestracji można dokonać szybko i łatwo. Rejestrację należy odnawiać co 5 lat.
Może to obniżyć koszt rejestracji działalności gospodarczej. Zarówno właściciel, jak wszyscy wspólnicy, są osobiście odpowiedzialni za firmę.
Wszystkie zyski z biznesu otrzymywane są bezpośrednio. Nazwa firmy nie jest chroniona.
Właściciel podejmuje wszystkie decyzje. Dochody podlegają opodatkowaniu według stopy stosowanej dla osób indywidualnych.

Korporacje

Korporacja jest formą prawną, której istotą jest rozdzielenie firmy od jej właściciela. Można wybrać rejestrację federalną lub prowincjonalną. Każda z nich ma swoje własne wady i zalety.

Zalety Wady
Odpowiedzialność osobista jest ograniczona. Należy składać coroczne sprawozdania i prowadzić księgi korporacyjne.
Nazwa firmy podlega ochronie. Koszta założenia korporacji są wyższe niż koszta założenia innych form działalności gospodarczej.
Można przekazać firmę nowemu właścicielowi. Może być konieczne przedstawienie dowodu miejsca zamieszkania lub obywatelstwa.
Można zakwalifikować się do niższej taryfy opodatkowania jako korporacja.  

Spółdzielnie (mające na celu zysk lub nie mające na celu zysku)

Spółdzielnia jest korporacją organizowaną i kontrolowaną przez jej członków. Można założyć ją jako mającą na celu zysk lub nie mającą na celu zysku. Tak jak korporacja, spółdzielnia może być zarejestrowana w prowincji lub federalnie. Obie te opcje mają swoje własne wady i zalety.

Zalety Wady
Ograniczona odpowiedzialność. Może być konieczne rozwiązywanie konfliktów pomiędzy członkami.
Zyski rodzielane są pomiędzy członków. Proces podejmowania decyzji może trwać dłużej.
Spółdzielnia kontrolowana jest demokratycznie (jeden członek, jeden głos). Aby odnieść sukces, wszyscy członkowie muszą współpracować ze sobą.

Po dalsze informacje na temat różnych form działalności gospodarczej oraz na inne tematy związane z biznesem proszę skontaktować się z Small Business Services / Services aux petites entreprises. Informacje telefoniczne dostępne są w językach angielskim i francuskim.