Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Spis treści

Uwaga: Informacje zawarte w tym przewodniku są dostępne w kilku językach. Odnośniki do innych stron i witryn internetowych są na ogół dostępne tylko w języku angielskim i/lub francuskim.   

Czynności wstępne: plan

Na początek: podstawowe informacje

Inne zasoby

Czynności wstępne: plan

Co to jest plan biznesowy?

Plan biznesowy to pisemny dokument opisujący cele i strategie danego przedsiębiorstwa, jego prognozy finansowe i docelowy rynek. Pomoże on wyznaczyć realistyczne i terminowe cele, zapewnić sobie zewnętrzne źródła finansowania, uwzględnić mierniki sukcesu, sprecyzować wymagania operacyjne i sformułować realistyczne prognozy finansowe. Przygotowanie takiego planu pomoże skoncentrować się na sposobie, w jaki ma być prowadzone nowe przedsiębiorstwo i zapewnić mu jak najlepsze szanse sukcesu.

Uzyskanie pomocy finansowej w celu założenia własnego nowego przedsiębiorstwa jest bezpośrednio uwarunkowane jakością planu biznesowego. Aby mieć szansę uzyskania finansowania od instytucji finansowych lub inwestorów konieczne jest wykazanie, że wnioskodawca rozumie wszystkie aspekty swojego biznesu oraz że przedsiębiorstwo będzie zdolne do przynoszenia zysku.  

Plan biznesowy to coś więcej niż dokument przedstawiany pożyczkodawcom i inwestorom. Jest on także pomocą w planowaniu wzrostu i rozwoju przedsiębiorstwa. Właściwe planowanie może pomóc zapewnić sukces przedsiębiorstwa.

Kopie przykładowych planów biznesowych można uzyskać pod numerem telefonu:
Business Plan Guide

Uzyskiwanie finansowania

Agencja Canada Business może pomóc w znalezieniu rządowych opcji finansowania swojego przedsiębiorstwa. Istnieją programy dotyczące przedsiębiorstw na całym obszarze Kanady oraz inne, które dotyczą tylko przedsiębiorstw w Ontario. Canada Business udostępnia narzędzia służące do wyszukiwania finansowania lub można wykorzystać przeglądarkę do wyszukania według rodzaju finansowania.

Wyszukiwanie internetowe:
Grow your business

Wybór struktury firmy

Przy zakładaniu przedsiębiorstwa należy wybrać strukturę firmy, która najlepiej odpowiada jej potrzebom. Trzy najczęściej spotykane struktury firm to:

 • Indywidualny przedsiębiorca
 • Spółka jawna
 • Korporacja

Aby uzyskać więcej informacji o różnych formach organizacji firm, przeczytaj następujące dokumenty:  
Business structures: Which one is right for you?

Wybór nazwy przedsiębiorstwa

Przed zarejestrowaniem przedsiębiorstwa należy zdecydować, jaka ma być nazwa danej firmy. Odpowiednia nazwa może stać się skutecznym sposobem reklamy oraz pomóc klientom zrozumieć, czym zajmuje się dane przedsiębiorstwo i jaki jest jego docelowy rynek.  

Niektóre punkty do rozważenia przy wybieraniu nazwy przedsiębiorstwa to:

 • Krótkie nazwy są łatwiejsze do zapamiętania
 • Opisowe nazwy pomagają zrozumieć, co oferuje dane przedsiębiorstwo
 • Profesjonalne nazwy mogą dobrze współgrać z wizją tego, jak chcemy być postrzegani
 • Unikalność nazwy zagwarantuje, że nazwa nie jest już przez kogoś używana

Nazwa przedsiębiorstwa jest istotna dla jego biznesowej tożsamości. Wybierz nazwę, która odpowiada Twoim potrzebom i wizji firmy, jaką chcesz zaprezentować.

Przeczytaj online:
Choosing a name…

Wybór lokalizacji

Dla większości przedsiębiorstw wybór odpowiedniej lokalizacji ma kluczowe znaczenie. Adres jest często konieczny w celu rejestracji, uzyskania licencji i zezwoleń. Idealna lokalizacja będzie zależeć od potrzeb biznesowych firmy, restrykcji związanych ze strefami zagospodarowania przestrzennego oraz od tego, gdzie znajdują się klienci i konkurencja. Inne istotne czynniki przy rozważaniu dostępnych opcji to podatki, poziom hałasu i lokalne środowisko biznesowe.   

Jeśli planujesz założenie firmy z siedzibą we własnym domu, zapoznaj się wcześniej z przepisami i restrykcjami dotyczącymi przedsiębiorstw z siedzibą w domu.

Przeczytaj online:
Choosing and setting up a location

Na początek: podstawowe informacje

Jak zarejestrować nazwę przedsiębiorstwa

Rejestracja nazwy firmy dotyczy przedsiębiorców, którzy zamierzają zarejestrować się jako indywidualny przedsiębiorca, spółka jawna lub w przypadku nazwy firmowej (nazwy handlowej) dla korporacji. Nazwa nowej firmy musi być zarejestrowana, jeśli różni się od prawnego imienia i nazwiska właściciela firmy. Informacje na temat sposobu założenia korporacji podano w rozdziale Inkorporacja (rejestracja) firmy poniżej.

Sposoby wykonania opcjonalnego wyszukania nazwy oraz zarejestrowania swojej firmy są następujące:   

 • Za pośrednictwem witryny internetowej ServiceOntario
 • Osobiście w placówce ServiceOntario
 • Wysyłając podanie na adres wskazany w formularzu

Koszt rejestracji nowej firmy wynosi od 60 CAN do 80 CAN. Rejestracja jest ważna przez pięć lat, po czym musi zostać przedłużona.

Do wykorzystania online:
Business name search, registration, and renewal

Inkorporacja (rejestracja) firmy

Korporacja to jednostka prawna, która oddziela firmę od jej właściciela/przedsiębiorcy. Można wybrać inkorporację na szczeblu federalnym lub prowincjonalnym. Każda z tych opcji wiąże się z określonymi korzyściami i niedogodnościami.

Inkorporacja prowincjonalna

Inkorporacja na szczeblu prowincji umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą korporacji na terenie Ontario. Ochrona nazwy korporacji dotyczy Ontario, przy czym można otwierać biura/sklepy w granicach prowincji.

Skontaktuj się z działem Companies and Personal Property Security Branch (Dział Zabezpieczenia Własności Osobistej i Przedsiębiorstw):
1-800-361-3223
Ontario business incorporation

Inkorporacja federalna

Inkorporacja na szczeblu federalnym umożliwia otwieranie placówek w Ontario i/lub na terenie innych prowincji i terytoriów w całej Kanadzie. W przypadku otwierania biur/sklepów w innych prowincjach konieczne będzie zarejestrowanie przedsiębiorstwa w tych lokalizacjach. Inkorporacja na szczeblu federalnym zapewnia również ochronę nazwy korporacji na terenie całego kraju.   

Skontaktuj się z Corporations Canada:
1-866-333-5556
Steps to incorporating

Korporacje profesjonalne

W przypadku profesjonalistów podlegających regulacjom (np. pracownicy służby zdrowia, pracownicy socjalni, księgowi) jest możliwa inkorporacja ich własnej praktyki na szczeblu prowincji w charakterze korporacji profesjonalnej.

Niektóre główne cechy korporacji profesjonalnej to:

 • Ochrona w postaci ograniczenia odpowiedzialności
 • Dostęp do zewnętrznych funduszy inwestycyjnych
 • Korzyści płynące z korporacyjnych przepisów podatkowych
 • Status korporacji

Skontaktuj się z Ontario Ministry of Government and Consumer Services:
1-800-361-3223
Professional corporations

Przepisy, licencje i zezwolenia

Przedsiębiorstwo może potrzebować licencji i zezwoleń od rządu na szczeblu federalnym, prowincjonalnym i lokalnym.

Oprócz informacji zawartych w niniejszym przewodniku można korzystać z wyszukiwarki Canada Business Permits and Licenses Search (wyszukiwarka zezwoleń i licencji w Kanadzie), zasilanej przez BizPaL, aby wyszukać licencje i przepisy, które mogą dotyczyć danego przedsiębiorstwa. Można także skontaktować się z nami, aby porozmawiać z kimś na temat założenia firmy.

Skontaktuj się z nami:
1-888-576-4444
Permits and licences search

Kwestie prawne

W przypadku pytań dotyczących kwestii prawnych należy skontaktować się z prawnikiem zajmującym się przepisami dotyczącymi przedsiębiorstw. W znalezieniu odpowiedniego prawnika lub praktykanta adwokackiego, w oparciu o Twoje potrzeby, może pomóc Law Society of Upper Canada's Law Society Referral Service (Serwis Skierowań Stowarzyszenia Prawników Górnej Kanady). 

Do wykorzystania online:
Law Society Referral Service

Rejestracja numeru biznesowego

Numer biznesowy (Business Number) to indywidualny numer konta, służący do porozumiewania się z rządem federalnym w sprawach dotyczących podatków, listy płac, importu/eksportu i innych rodzajów działalności. Jeśli firma planuje zatrudnianie pracowników lub zamierza importować i/lub eksportować produkty lub usługi, konieczne będzie uzyskanie numeru biznesowego.  

Jeśli firma sprzedaje towary i usługi w Ontario, może być potrzebny numer biznesowy, który umożliwia pobieranie i odprowadzanie zharmonizowanego podatku od sprzedaży (Harmonized Sales Tax, HST). Bliższe informacje można uzyskać kontaktując się z Urzędem Podatkowym Kanady (Canada Revenue Agency, CRA).

Skontaktuj się z CRA:
1-800-959-5525
Canada Revenue Agency – Business
Business Number (BN) Registration

Opodatkowanie

W zależności od lokalizacji i rodzaju oferowanych produktów lub usług, mogą obowiązywać również podatki dla przedsiębiorstw na szczeblu federalnym, prowincjonalnym i/lub lokalnym.

Przeczytaj online:
Taxation guide
E-Business and selling to customers outside of Ontario

Zatrudnianie pracowników

Istotna jest znajomość własnych zobowiązań i możliwości w kwestii zatrudniania pracowników oraz zapoznanie się z aktualnymi warunkami na rynku pracy.  

Przy zatrudnianiu pracowników należy brać pod uwagę m.in.:

 • Zasady rekrutacji
 • Listę płac
 • Deklaracje podatkowe
 • Standardy zatrudnienia

Przeczytaj online:
Employment regulations guide: Hiring

Inne zasoby

Organizacje biznesowe

Small Business Enterprise Centres

Odwiedź Small Business Enterprise Centre (Ośrodek Przedsiębiorczości dla Małych Firm) i porozmawiaj z dobrze poinformowanymi konsultantami do spraw biznesu (w ogóle), weź udział w seminariach i skorzystaj z publikacji na temat biznesu.

Wyszukaj online:
Small Business Enterprise Centres

Community Futures Ontario

Uzyskaj dostęp do informacji i finansowania dla przedsiębiorców w Północnym Ontario oraz na terenach wiejskich w Południowym i Wschodnim Ontario.

Skontaktuj się z CFDC:
1-866-668-2332 
Community Futures Ontario

Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade

Znajdź informacje na temat społeczności małych firm w Ontario oraz możliwość dostępu do ludzi i zasobów potrzebnych do zwiększenia konkurencyjności i zyskowności przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade:
1-800-268-7095
Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade

Business Development Bank of Canada (BDC)

Udostępnia szeroki wachlarz programów doradztwa i szkolenia w zakresie biznesu, w tym warsztatów, seminariów i kursów zarządzania przedsiębiorstwami. Koszt programu może być różny.

Skontaktuj się z Kanadyjskim Bankiem Rozwoju Biznesu:
1-877-232-2269
Business Development Bank of Canada

The Canadian Trade Commissioner Service (TCS)

Dowiedz się, jak globalne łańcuchy wartości mogą zwiększyć konkurencyjność, zyskowność i długoterminowe szanse przetrwania Twojego przedsiębiorstwa.   

Skontaktuj się z Kanadyjskim Serwisem Komisarza ds. Handlu:
1-888-306-9991
Canadian Trade Commissioner Service
 

Możesz również znaleźć książki, czasopisma i inne potrzebne piśmiennictwo w lokalnych organizacjach świadczących usługi dla przedsiębiorstw. Aby zlokalizować najbliższą placówkę Small Business Services (SBS), skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 1-888-576-4444.