Wyliczenie zysków

Uzyskanie zysku jest jednym z podstawowych celów biznesu. Wyliczenie zysków nie tylko pomoże nam w ustaleniu stopnia sukcesu, ale także dostarczy informacji co do tego, gdzie nasz biznes zarabia pieniądze oraz gdzie je wydajemy.

Zysk możemy wyliczyć odejmując całkowitą sumę wydatków od całkowitej sumy przychodów biznesu. Aby ustalić, jakie są przychody i wydatki, zacznijmy od wybrania okresu czasu, który chcemy analizować. Biznesy zazwyczaj analizują dwunastomiesięczne okresy czasu, na przykład od 1 stycznia do 31 grudnia albo od 1 lipca do 30 czerwca.

Wybór będzie zależał od:

 • natury naszego biznesu
 • osobistych preferencji
 • możliwych czynników natury podatkowej

Prowadzenie ksiąg firmy, które są dokładne, aktualne i łatwe w użyciu jest bardzo ważne dla celów otrzymania precyzyjnego obrazu zysków.

Wyliczenie całkowitych przychodów

Aby ustalić całkowite przychody dla określonego okresu czasu, weźmy pod uwagę następujące punkty:

 • Jaka jest kwota przychodów brutto ze sprzedanych produktów lub usług? (Sprzedaż brutto)
 • Jaka jest kwota produktów zwróconych przez klientów lub dopisanych do ich konta?
 • Jaka jest kwota zniżek danych klientom i pracownikom? (Zniżki)
 • Jaka jest kwota sprzedaży netto produktów i usług? (Sprzedaż netto to sprzedaż brutto minus zwroty, towar odrzucony i zniżki)
 • Jaka jest kwota dochodów z innych źródeł, takich jak oprocentowanie depozytów bankowych, dywidendy z akcji lub wynajm za aktywa udostępnione innym? (Dochody spoza działalności)
 • Jaka jest kwota całkowita dochodów? (Dochód całkowity to sprzedaż netto plus dochody spoza działalności)

Wyliczenie całkowitych wydatków

Wydatki to koszt sprzedanych produktów oraz usługi użyte w procesie sprzedaży produktów lub usług. Niektóre z popularnych kategorii wydatków w biznesie to:

 • koszt sprzedanych produktów (koszt sprzedanych produktów to inwentarz początkowy plus zakupy minus inwentarz końcowy)
 • wynagrodzenie pracowników (wliczajmy nasze własne po stawkach, jakie musielibyśmy płacić komuś innemu za wykonywanie naszej pracy)
 • wynajm
 • serwisy (elektryczność, gaz, telefon, woda, itp.)
 • koszt obecności na Internecie (sklep internetowy, utrzymanie witryny internetowej, rejestracja nazwy użytkownika)
 • wydatki na dostawy
 • ubezpieczenie
 • koszta reklamy i promocji
 • konserwacja
 • amortyzacja (obniżenie wartości aktywów oraz przypisanie kosztów aktywów stosownie do okresu czasu ich użytkowania)
 • podatki i licencje
 • oprocentowanie pożyczonych pieniędzy
 • nie zwrócone długi (strata dla biznesu, klasyfikowana jako wydatek, ponieważ długu nie można odebrać)
 • usługi profesjonalne (księgowy, prawnik, specjalista informatyki, itp.)

Zrozumienie natury naszych wydatków jest pierwszym krokiem w kierunku ich kontrolowania i zwiększenia zysków. Gdy wyliczymy wydatki, odejmijmy ich całkowitą kwotę od kwoty przychodów. Uzyskana liczba to zysk, jaki biznes osiągnął w danym okresie.

Po dalsze informacje na temat wyliczania zysku oraz na inne tematy związane z biznesem proszę skontaktować się z Small Business Services / Services aux petites entreprises. Informacje telefoniczne dostępne są w językach angielskim i francuskim.