The Government of Ontario now requires that certain businesses and organizations check for proof of vaccination from customers. Learn more

Koncesja

Dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą po raz pierwszy, może to być trudne i frustrujące doświadczenie. Inwestycja w koncesję, której idea sprawdziła się już, może być dobrym pomysłem na wejście w świat biznesu.

Czym jest koncesja?

Koncesja jest sposobem dystrybucji produktów i usług. Oryginalny właściciel biznesu, w zamian za opłatę, daje licencję na używanie jego marki handlowej lub nazwy. Osoba kupująca koncesję otrzymuje prawo używania nazwy handlowej i marki w biznesie. Koncesjonariusz płaci właścicielowi pewną sumę pieniędzy (opłatę licencyjną) z zysków koncesji. Zazwyczaj zawierana jest umowa, która opisuje szczegółowo sposób prowadzenia koncesji.

Zalety

Ludzie wybierają otwarcie koncesji z wielu różnych powodów. Niektóre korzyści wyboru prowadzenia koncesji mogą obejmować:

 • Zaczynamy od sprawdzonej idei biznesu.
 • Otrzymujemy pomoc przy rozpoczęciu działalności (sprzęt, dostawcy, szkolenie).
 • Możemy kupować zaopatrzenie w hurcie.
 • Nasz biznes korzysta z renomy istniejącej marki.
 • Sieć zaopatrzenia i klientela są już na miejscu.
 • Kupno dobrej koncesji może być wysoce zyskowne.
 • Koncesje mają niższy wskaźnik upadków.

Wady

Koncesja oferuje wiele korzyści, ale może mieć też pewne wady. Niektóre wady mogą obejmować:

 • Wszystkie koncesje działają tak samo, więc jest mniej możliwości prowadzenia biznesu według swoich upodobań. Może to czasem być frustrujące, jeżeli mamy własne zdanie co do tego, jak należy prowadzić firmę.
 • Czym większy sukces koncesji, tym zwykle droższa jest ona przy zakupie.
 • Istnieją koszty bieżące, takie jak opłaty licencyjne i reklama.
 • Niektórzy właściciele nie zapewniają wiele pomocy, na przykład przy szkoleniu i wprowadzaniu w biznes.
 • Umowy koncesyjne zazwyczaj faworyzują dawcę koncesji, należy więc wynająć prawnika aby dokładnie zbadał umowę zanim ją podpiszemy.
 • Lokalizacja koncesji zależy od właściciela.
 • Indywidualny koncesjonariusz nie korzysta ze zbyt dużej ochrony prawnej.

Po dalsze informacje na temat koncesji oraz na inne tematy związane z biznesem proszę skontaktować się z Small Business Services / Services aux petites entreprises. Informacje telefoniczne dostępne są w językach angielskim i francuskim.