Korzystanie z usług prawnika w biznesie

Dla właściciela małego biznesu bardzo ważne jest zrozumienie, że skorzystanie z usług prawnika może być konieczne.

Mniej kosztuje wynajęcie usług prawnika i właściwe wykonanie dokumentacji od początku zgodnie z wymaganiami prawnymi, niż wynajęcie prawnika później, gdy pojawią się problemy które trzeba będzie skorygować. Prawnicy wyszkoleni są w interpretacji prawa i mogą być bardzo pomocni przy rozpoczęciu działalności gospodarczej. Czasem procedury i formularze biznesowe wyglądają prosto, lecz transakcje natury prawnej mogą być bardziej skomplikowane niż na to wyglądają.

Kiedy potrzebujemy prawnika?

Możemy chcieć skonsultować się z prawnikiem w wielu różnych sytuacjach:

Wybór struktury firmy:

Często zaczynamy nową działalność gospodarczą od wyboru struktury prawnej, która najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Opcje sięgają od własności indywidualnej i spółki, po korporację i spółdzielnię. Prawnik może pomóc nam wybrać odpowiednią strukturę, w zależności od czynników takich, jak liczba pracowników, rodzaj biznesu, sprawy podatkowe, obawy co do odpowiedzialności prawnej oraz uwarunkowania natury finansowej.

Kupno istniejącej firmy:

Jeśli kupujemy istniejącą już firmę, obie strony powinny podpisać umowę kupna i sprzedaży. Umowa ta wyszczególnia wymagania i obowiązki każdej ze stron, a także wszelkie inne warunki transakcji. Może ona także zawierać szczegółowe zasady rozwiązywania sporów, dotyczących transakcji sprzedaży.

Wymagania co do leasingu:

Większość małych firm wynajmuje pomieszczenia, w których prowadzony jest biznes. Leasing może być jednak jednym z najpoważniejszych wydatków firmy. Należy upewnić się, że umowa leasingu jest wystarczająco elastyczna aby pozwolić nam na poszerzenie lub zmianę profilu biznesu. Prawnik będzie mógł również udzielić nam konkretnych porad przed podpisaniem umowy leasingu.

Kontrakty:

Gdy mamy do czynienia z prawnie obowiązującymi kontraktami, dobrze jest przed ich podpisaniem uzyskać poradę prawnika. Oto przykłady kontraktów, przy których prawnik może pomóc:

 • umowy licencyjne
 • umowy franczyzy
 • umowy o pracę
 • umowy z podwykonawcami
 • umowy partnerskie, inkorporacje lub umowy akcjonariuszy
 • umowy leasingowe
 • hipoteki, umowy kupna

Finansowanie poprzez emisję akcji:

Jeśli planujemy uzyskanie finansowania biznesu poprzez emisję akcji, prawnik może pomóc nam sformułować warunki umowy akcjonariuszy oraz dokonać przeglądu wszelkich dokumentów prawnych, dostarczonych przez potencjalnych inwestorów. Prawnik może też pomóc w ocenie tego, w jakim stopniu umowa akcjonariuszy wpłynie na inne zobowiązania oraz istniejące kontrakty z pracownikami, dostawcami lub instytucjami finansowymi.

Inne sprawy, związane z poradami prawnymi:

Mogą zaistnieć inne sytuacje, kiedy będziemy chcieli zwrócić się do prawnika po poradę, aby ustalić najlepszy kurs działania:

 • zażalenia lub obawy, dotyczące spraw ochrony środowiska
 • problemy lub konflikty pracownicze
 • nieporozumienia między partnerami w biznesie
 • zamknięcie biznesu
 • ochrona własności intelektualnej

Jeśli kwestionowana jest legalność naszych praktyk biznesowych lub jeśli nie mamy pewności co do legalności naszych działań, zwróćmy się po poradę do prawnika.

Wybór prawnika

Jeśli korzystaliśmy z usług prawnika przy sprzedaży nieruchomości lub przy innej sprawie natury osobistej, prawnik ten może wskazać nam kolegę, specjalizującego się w sprawach biznesu. Dobrze jest także porozmawiać ze znajomymi i poprosić o referencje do kancelarii prawniczych, z którymi dobrze współpracowali w przeszłości. Wielu prawników nie pobiera honorarium za pierwsze spotkanie, aby móc ustalić oczekiwania obu stron.

Prawnik, zajmujący się ogólnie biznesem jest zwykle w stanie zająć się naszymi codziennymi sprawami. Jeśli potrzebujemy pomocy w bardziej skomplikowanych sprawach biznesowych, takich jak finansowanie w drodze emisji akcji lub własność intelektualna, możemy dodatkowo wynająć prawnika, specjalizującego się w tych tematach.

Należy dobrze zrozumieć zasady wynagrodzenia prawnika. Jeśli uważamy, że uzyskanie zysku z biznesu zajmie dość długi okres czasu, należy z góry ustalić zasady płatności prawnikowi.

Po dalsze informacje na temat pomocy prawnej dla małych biznesów oraz na inne tematy związane z biznesem proszę skontaktować się z Small Business Services / Services aux petites entreprises. Informacje telefoniczne dostępne są w językach angielskim i francuskim.