خرید یک کسب و کار

خرید یک کسب و کار می تواند وقت گیر و انرژی زا باشد. بسیار مهم است که تحقیقات لازم را بعمل بیاورید تا مطمئن شوید که کسب مناسبی را می خرید و قیمت منصفانه ای برای آن پرداخت می کنید.

ارزیابی یک کسب و کار

قبل از خرید یک کسب، شما باید وضعیت و پتانسیل کسب را بررسی کنید. نکاتی را که شما باید در نظر بگیرید:

 • آیا ساختمان، تجهیزات و آنچه موجود است قابل استفاده
 • آیا این کسب از شهرت خوبی برخوردار است؟
 • کسب تا چه اندازه قابل رویت و قابل دست یابی است؟ آیا در شهر یا در خارج از شهر قرار گرفته است؟ اگر از تولید کنندگان و مشتری های خود فاصله دارید بایستی مخارج لازم ترابری و حمل و نقل را در نظر بگیرید.
 • آیا محصولات یا خدمات، درآمد و سود ایجاد می کنند؟ آیا فروش در حال ازدیاد است، در حال کم شدن است یا ثابت مانده است؟
 • آیا ارتباط کاری خوب بین تولید کنندگان و بانکی که طرف کسب است وجود دارد؟

اگر کسبی بطور غیر واقعی خوب به نظر می رسد، احتمالاً غیر واقعی است. مواظب باشید!

تصمیم در مورد اینکه چه مبلغی برای کسب و کار پرداخته شود

بعنوان خریدار، قبل از شروع مذاکرات بدانید که واقعاً از عهده چه مقدار پرداخت برخواهید آمد. شما باید در مذاکرات برای خرید قابل انعطاف باشید ولی در ضمن بودجه خودتان و ارزش کسب و کار را نیز در نظر بگیرید.

ارزش کسب و کار چیست؟

 • ارزش دارائی ها، مثل ساختمان، تجهیزات و محصولات را بدانید.
 • سایر عواملی که باید در نظر گرفته شوند، از قبیل اظهارنامه های مالی کسب و کار، گزارش های سالیانه و مالکیت های معنوی (مثل، حق امتیاز و علامت های تجاری).
 • بعضی از دارائی های با ارزش در هر کسب و کاری عبارتند از، خوشنامی، لیست مشتریان و کیفیت کارکنان.

با مشتریانی که بطور مستقیم از کسب خریداری می کنند صحبت کنید. بهتر است قبل از امضاء قرارداد از خوشنامی کسب اطلاع حاصل کنید. بانک ها کسبی را که سودآور است بهتر می پذیرند.

ملاحظات نهائی

 • قبل از خرید وقت صرف کنید و کلیه اطلاعات ارائه شده را بررسی نمائید.
 • اقدام به خرید کسب و کاری کنید که در محدوده صنایعی باشد که در مورد آن شناخت کافی دارید و محصولات و خدماتی ارائه دهد که به آسانی و راحتی به فروش برسد.
 • خرید را بر مبنای بازدهی سرمایه گذاری انجام دهید نه بر مبنای قیمت.
 • از کلیه پول نقد خود برای خرید استفاده نکنید.
 • قبل از خرید، تولید کنندگان، مشتری ها و شهرت کسب و کار را بررسی کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتردر مورد خرید یک کسب و کار و سایر موضوعات تجاری،امروز با Small Business Services / Services aux petites entreprises تماس بگیرید. خدمات تلفنی به انگلیسی یا فرانسه موجود است.